• KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB

O projektu

 • PDF

Název projektu: Přestavba studia kinantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU.

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0169

Doba řešení projektu: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014

Cíle projektu:

 1. Inovace skladby a obsahu stávajících curricul bakalářských a tvorba na ně navazujících curricul magisterských
 2. Zpracování příslušných curricul s ohledem na žádoucí horizontální i vertikální vazby a tvorba jim odpovídajících studijních materiálů
 3. Zavedení inovovaných materiálů do výuky - proškolení cílové skupiny.
 4. Vzhledem k provedeným změnám inovace metodiky práce se studenty včetně kontroly výsledků
 5. Prohloubení spolupráce s odběratelskými institucemi nejen z důvodů řešení stránky obsahové, ale i možného zapojení specialistů z praxe do výuky.
Top