• KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB
 • KINOB

Hodnocení studijní zátěže

 • PDF

V rámci klíčové aktivity 6 byla vytvořena koncepce pro hodnocení skutečné studijní zátěže studentů na FTK UP v Olomouci. V současnosti probíhá dotazníkové šetření ve všech ročnících prezenčního i kombinovaného studia a úvodní zpracovávání dat. Jedná se o první pilotáž deskripce reálné studijní zátěže u předmětů typu „A“, která bude rozšířena o další předměty v následném akademickém roce. V průběhu šetření bude záměrným výběrem osloveno celkem 250 studentů FTK UP v Olomouci. První výstupy hodnocení předpokládáme po zpracování dat v polovině července 2012.

Top